Tűzijáték története

//Tűzijáték története

A tűzijáték története

promethea-300x200Mióta Prométheusz ellopta a tüzet az égiektől, a tűz kultusza szorosan kapcsolódott az ünnepségekhez. A tűzijátékokat már az időszámításunk előtti 2. században rendeztek többek között a tűzijáték őshazájának tekintett Kína császári udvarában. Az első tűzijátékot 1373-ban rendezték az észak-olaszországi Vicensa-ban. Hazánkban az első írásos emlék a Mátyás király és Beatrix esküvője alkalmából rendezett tűzijátékról ad hírt. A magyar pirotechnika alapítói Emmerling Adolf és Janitsári Iván.
Mikor volt az első tűzijáték Magyarországon?Sokan erre a kérdésre azt a választ adnák, hogy „igazságos” Mátyás király és Beatrix esküvőjén 1476-ban. Viszont ez helytelen.A vonatkozó irodalmakat feldolgozva, nem találunk ezt alátámasztó információt. Lényeges, hogy Hans Seybolt sem tesz tűzijátékról említést a fenti eseményen, „aki pedig riportszerű feljegyzéseiben Mátyás minden udvari szórakozásáról beszámolt”.

lovagokjpg

Kép: http://www.heraldry-scotland.co.uk/images

Visszatérve a kérdésünkre: „Feljegyzések arról tanúskodnak, hogy Magyarországon a XIV. sz. végén, XV. sz. elején közkedvelt díszes bajvívásokat, tornajátékokat tűzijátékok egészítették ki.”
Sőt, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a puskaporhoz igen hasonló összetételű, de vízben is égő harci eszközt, a görögtüzet – amelynek felfedezése egy Kallinikosz nevű szíriai építőmester és alkimista nevéhez fűződött, és amelynek első bevetésére Konstantinápoly arab ostromakor (674-678) került sor – Salamon király hadai már 1073-ban alkalmazták Belgrád ostromakor a bizánci hadak hajóinak felgyújtásakor, talán azt a feltételezést is megkockáztathatjuk, hogy tűzijátékrakétákat, akárcsak a többi pirotechnikai látványosságot, vagy hírlövésre, jeladásra szolgáló gyújtó- és tüzes szerszámot, akár még ennél korában is ismerhették és használhatták Magyarországon.”

Forrás: Kovács Ákos: Játék a tűzzel Fejezetek a magyarországi tűzijátékok és díszkivilágítások XV.-XX. Századi történetéből.

 

2016-11-16T19:44:20+00:00

Share This Story, Choose Your Platform!